Kul regler?

På min dotters skola sitter det här anslaget upp mot den (förmodade) platsen där barnen spelar kula.

Rätt bra och vettiga saker överlag, man anar lite forna konflikter och en och annan fälld tår över (orättvist) förlorade kulor i bakgrunden.

Men, hjälp en novis, vad är ”hoppa ur” i Långkrock? Vad är ”sumpning”? Och, hur går ramsan?

Jo, det här blir något att gräva i det med…